“Αέρηδες – Μονοκονδυλιά”

Tinos white marble
07 / 2022

Participating on 3rd Tinos Marble Symposium as an assistant sculptor of Takis Kozokos sculptor.